Уроци с Мигел в залата на "Сабросо" - 16.07.2005 год.