Рожден ден "Sabroso" - 1 годинка - 07.02.2005 год.