Откриване на залата на "Сабросо" на Полиграфията- 05.06.2005 год.